Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme, süreçlerin performansının sürekli izlenmesi ve gerektiğinde iyileştirme yapılması anlamına gelir.

• Iyileştirme kademeli (küçük) veya sıçramalı (radikal) olabilir.

• Sürekli iyileştirme, süreç sürekli olarak küçük küçük iyileştirilecek anlamına gelmez.

• Toplam Kalite Yönetimi kademeli ve sıçramalı değişikleri sorgular. TKY sadece kademeli değişiklikler anlamına gelmez.

• Sıçramalı iyileşmeyi sağlayan yeniden tasarım, mutlaka yeni bir teknoloji kullanılmasını gerektirmez. Pek çok kaynakta “BPR’ı başlatan, BPR’a yol açan, teknoloji’dir” denmektedir. Çoğunlukla ve genellikle bu böyle olsa da, teknoloji kullanmadan da süreçte öyle radikal değişiklikler yapılabilir ki müşteri memnuniyeti ve/veya süreç performansı sıçramalı biçimde artabilir.

Süreçlerin Sınıflandırılması

Harrington (1991) süreçleri üretim ve iş süreçleri olarak sınıflandırmakta ve şu tarifleri yapmaktadır:

Üretim süreci “dış müşteriye sunulacak ürünü fiziksel olarak üreten süreç”, iş süreci: “kuruluşun kaynaklarını kullanarak, kuruluşun amaçlarıyla ilgili sonuçların alınması için izlenen, birbiriyle alakalı (mantıksal olarak sıraya dizilmiş) işlemler grubu”dur.

1993’de, Johansson, süreci, “bir girdiyi alarak buna katma değer katarak, çıktıya dönüştüren etkinlikler” olarak ….

Ayrıca, operasyonel süreçler:

Destek süreçleri:

…..

Süreç Hiyerarşisi

Ana süreç olarak tanımlanan süreçler birden fazla bölüm (departman / fonksiyon) boyunca çalışan süreçlerdir. Bir kuruluşta genel olarak 8-12 adet ana süreç vardır.

Ana süreç, içinde birden fazla “süreç” içerir. Her bir “sürec”in içinde de alt süreçler vardır. Alt süreçlerin içinde detay süreç diyebileceğimiz daha küçük süreçler olabilir. Detay süreçler işlemlerden (“tasks”) oluşur.