Beyne Dayalı Öğrenme (Beyin Temelli Öğrenme)

Bütün öğrenmeler bir şekilde beyinle bağlantılı olduğuna göre beyne dayalı öğrenmenin anlamı nedir? Beyne dayalı öğrenme, beynin yapısı ve işlevine dayalı öğrenme anlayışıdır; sinirbilim araştırmalarıyla beynin nasıl çalıştığını anlayarak, öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmakla ilgilidir. Bu anlayışa göre, beynin normal çalışması engellenmezse, öğrenme olur.

Beyne dayalı öğrenme “herkes öğrenir” görüşünü savunur. Yeni beyne dayalı araştırmalar, zekanın genler tarafından belirlendiği görüşüne meydan okumaktadır. Çocuklar öğrenmelerinde ne kadar desteklenirlerse ve teşvik edilirlerse sinir hücreleri (nöronlar) arasında daha çok bağlantı oluşacaktır. Daha çok bağlantı ise yaşam için beynin daha iyi işlev görmesi anlamına gelmektedir.

Yaşamdaki ilk on iki yılın bir çocuğu parlak, güvenli ve meraklı (soru soran) biri olmasında büyük rol oynadığı düşünülmektedir. Kimilerine göreyse yaşam boyu insan için kritik olacak sinirsel bağlantılar doğumdan itibaren ilk üç senede oluşmaktadır. Araştırmacılar bebeklerin beyninin doğumda birbirine bağlamayı bekleyen trilyonlarca bağlantısız nörondan oluştuğunu söylemektedirler. Oluşan bağlantılar (yollar) çocuğun daha sonraki gelişim aşamalarını ve yaşamla etkileşimini etkiler. Oluşturduğu örüntüler, yetişkinlikte de devam edecek olan kendisiyle ve diğerleriyle ilgili inançlarını da içerir.