Süreç Hiyerarşisi

Ana süreç olarak tanımlanan süreçler birden fazla bölüm (departman / fonksiyon) boyunca çalışan süreçlerdir. Bir kuruluşta genel olarak 8-12 adet ana süreç vardır.

Ana süreç, içinde birden fazla “süreç” içerir. Her bir “sürec”in içinde de alt süreçler vardır. Alt süreçlerin içinde detay süreç diyebileceğimiz daha küçük süreçler olabilir. Detay süreçler işlemlerden (“tasks”) oluşur.

Süreç Hiyerarşisi” için bir yanıt

Yorumlar kapatıldı.