Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Uygulandığında

  • Ana ve alt süreçler belirlenmiştir ve tanımlanmıştır.
  • Her birinin bir sahibi vardır. Süreç sahibi sürecin hedeflendiği şekilde çalışmasından ve gerektiğinde iyileştirme çalışmalarının başlatılmasından sorumludur.
  • Süreçler, etkili (müşteri beklentisini karşılayan) ve verimli (az maliyetli)’dir.
  • Tekrarlayan işler, israf azalmış ya da yok edilmiştir. Buna göre maliyetler düşer, karlılık artar.
  • Süreçler kontrol altındadır.
  • Çalışan ve müşteri memnuniyeti artar.