KİTAP: Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme

Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme isimli kitabım Sistem Yayıncılık
tarafından Kasım 2010’da yayımlanmış,

Mayıs 2012’de ikinci baskısı yapılmıştır.