Süreç Yönetimi Nedir? Ne Değildir?

Süreç Yönetimi, mevcut süreçlerin nasıl çalıştığını anlamak ve iyileştirebilmek için, şirketin tüm süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, belgelenmesi, sahip atanması, düzenli olarak süreç performans göstergelerin izlenerek ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde küçük iyileştirmelerin ya da sil baştan / sıfırdan yeni tasarımların yapılmasıdır.

cropped-onkapak2.jpgSüreç yönetimi ve süreç iyileştirme bir kerede yapılıp bitirilecek bir proje değildir. Yukarda da bahsedildiği gibi ‘sürekli iyileştirme’ kavramı süreç yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, firmada Süreç İyileştirme düşünülüyorsa bunun tek seferlik bir çalışma olmadığı, firmadaki herkesin katılımını gerektiren ve devamlılık arzeden bir çalışma, ya da bir çalışma biçimi olduğu hatırlanmalıdır.

Süreç İyileştirme, bazı firmalarda çalışanlara ne yapılmak istendiğinin tam olarak ve şeffaflıkla anlatılmaması durumunda,  çalışanlarda, ‘eleman azaltmaya’ gidildiği yolunda bir endişe ve iyileştirme çalışmalarına katılmada kararsızlık, hatta direnç oluşturabilir. Süreç İyileştirme,  eleman azaltma çalışması değildir. Ancak , verimsiz iş ve adımlar azaltıldıkça görev tanımları değişebilir ya da yeni görevlere gereksinim duyulabilir. Bu da çalışanların görevlerinde değişiklikler olabileceği anlamına gelecektir.  Bu konular süreç odaklılığa geçme kararı çalışanlara duyurulurken anlatılmalıdır. Eleman azaltılması kaçınılmaz olarak gündeme gelecekse, bu kişiler için neler yapılabileceği baştan düşünülmelidir.  

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Uygulandığında

  • Ana ve alt süreçler belirlenmiştir ve tanımlanmıştır.
  • Her birinin bir sahibi vardır. Süreç sahibi sürecin hedeflendiği şekilde çalışmasından ve gerektiğinde iyileştirme çalışmalarının başlatılmasından sorumludur.
  • Süreçler, etkili (müşteri beklentisini karşılayan) ve verimli (az maliyetli)’dir.
  • Tekrarlayan işler, israf azalmış ya da yok edilmiştir. Buna göre maliyetler düşer, karlılık artar.
  • Süreçler kontrol altındadır.
  • Çalışan ve müşteri memnuniyeti artar.