YARARLI KAYNAKLAR

SÜREÇ YÖNETİMİ ve SÜREÇ İYİLEŞTİRME İLE İLGİLİ KAYNAKLAR

Carr D.K. & Johansonn H. (1995). Best Practices in Reengineering. McGraw Hill

Darnton G. (1997). Business Process Analysis Int. Thomson Business Press

Eyüboğlu F. İş Süreçlerinin Yönetimi ve İyileştirilmesi Kurs notları.

Hammer H. & Champy J. (1997). Değişim Mühendisliği. Sabah Kitapçılık

Harrington J. (1991). Business Process Improvement. McGraw Hill

Harrington J. et al. (1997). Business Process Improvement Workbook McGraw Hill.

Hunt D. (1996). Process Mapping. Wiley

Kaplan R. & Norton R. (1999). Balanced Scorecard. Sistem Yayıncılık

Prichet & Associates. (1999). Managing Side-Ways.

Womack J. & Jones D. (1996). Yalın Düşünce. Sistem Yayıncılık

İLGİLİ OLABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR

Anderson & Zemke. (1998). Şapka Çıkarttıran Hizmet Öyküleri. Rota Yayınları.

Deming E. (1996). Krizden Çıkış. Arçelik Yayını.

Drucker P. (1996). Gelecek İçin Yönetim. T.İş Bankası Yayınları.

Dura C. Atik H. (2002). Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Efil İ. (1999). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. ALFA.

Gel O. (2003). CRM Yolculuğu. Sistem Yayıncılık.

Gerson R. (1997). Müşteri Tatmininde Süreklilik. Rota Yayınları.

Hardjono & Have. (1997). Mükemmele Ulaşmanın Yolları.İpek Kağıt Yayını .

Imai Masaaki. (1997). Kaizen. Brisa Yayını.

Ishikawa K. (1997). Toplam Kalite Kontrol.Kalder Yayınları.

Kavrakoğlu İ. (1997). Toplam Kalite Yönetimi. Kalder Yayınları.

Kavrakoğlu İ. (1997). Değişim ve Yaratıcılık. Kalder Yayınları.

Kavrakoğlu İ. (1994). Sinerjik Yönetim. Kalder Yayınları.

Keçecioğlu T. (1998). Liderlik ve Liderler. Kalder Yayınları.

Kırım A. (2003). Mor İneğin Akıllısı. Sistem Yayıncılık.

Kırım A. (2001). Strateji ve Birebir Pazarlama – CRM. Sistem Yayıncılık.

Kırım A. (1999). Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim. Sistem Yayıncılık.

Kovancı A. (2001). Toplam Kalite Yönetimi-Fakat Nasıl?. Sistem Yayıncılık.

Martin W. (1997). Müşteri Hizmetlerinde Kalite. Rota Yayınları.

Özevren M. (1997). Toplam Kalite Yönetimi. ALFA.

Pande P.S. et al. (2000). Six Sigma Yolu. İstanbul: Klan yayınları.

Semler R. (1997). Mavercik. Demirbank Yayını.

Senge P. (2000). Beşinci Disiplin. YKY.

Tito C. (1998). Kurumsal Özdeğerlendirme. Kalder Yayınları.

Taptık Y. & Keleş Ö. (1998). Kalite Savaş Araçları. Kalder Yayınları.

Taptık Y. & Keleş Ö. (1998). Kalite Savaşı. Kalder Yayınları. Wayland R. & Cole P. (2000). Müşteri Bağlantıları. ALFA