Süreçlerin Sınıflandırılması

Harrington (1991) süreçleri üretim ve iş süreçleri olarak sınıflandırmakta ve şu tarifleri yapmaktadır:

Üretim süreci “dış müşteriye sunulacak ürünü fiziksel olarak üreten süreç”, iş süreci: “kuruluşun kaynaklarını kullanarak, kuruluşun amaçlarıyla ilgili sonuçların alınması için izlenen, birbiriyle alakalı (mantıksal olarak sıraya dizilmiş) işlemler grubu”dur.

1993’de, Johansson, süreci, “bir girdiyi alarak buna katma değer katarak, çıktıya dönüştüren etkinlikler” olarak ….

Ayrıca, operasyonel süreçler:

Destek süreçleri:

…..

Süreç Hiyerarşisi

Ana süreç olarak tanımlanan süreçler birden fazla bölüm (departman / fonksiyon) boyunca çalışan süreçlerdir. Bir kuruluşta genel olarak 8-12 adet ana süreç vardır.

Ana süreç, içinde birden fazla “süreç” içerir. Her bir “sürec”in içinde de alt süreçler vardır. Alt süreçlerin içinde detay süreç diyebileceğimiz daha küçük süreçler olabilir. Detay süreçler işlemlerden (“tasks”) oluşur.

Süreç Belirleme ve Süreç Tanımlama

Bir kuruluş, süreçlerini belirlemeye temel süreçlerden başlamalı ve kuruluşun NE yaptığı ve/veya NE YAPMAK istediğine odaklanılmalıdır. Fonksiyonel bakış açısından kurtulmak ve bölüm, “departman” gözlüğünden bakmamak önemlidir. İş ve işin nasıl aktığı dikkate alınmalıdır.

Ana süreçlerde, birden fazla bölüm yer alır. Ana süreçler bölümler boyunca çalışırlar. Sürecin, girdisi ve çıktısı olan birbiriyle alakalı işlemler bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sürecin çıktısı, iç veya dış müşteriye faydalı bir ürün veya hizmet olmalıdır.  Girdi ise ……..

Ana süreçler, yönetilebilir, mantıklı alt gruplara bölünerek (alt )süreçler elde edililir.  Bir süreç, alt süreçlere bölünebidiği gibi sadece işlemler / etkinlikler de içerebilir. Örneğin, …………….

Süreçler belirlendikten sonra: Her sürece bir Süreç Sahibi atanmalı ve süreçler tanımlamalıdır. Bir süreci tanımlamak demek …