Süreç Yönetimi – Verimlilik ve Etkililik

S1354-67Dünya çapında firmaları inceleyen kıyaslama çalışmaları açıkça göstermiştir ki, rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir firma olabilmek için ürün ve hizmetleri geliştiren ve sunan süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmesi gereklidir.

IBM’in eski üst düzey yöneticilerinden Terry Lautenbach “Hiç bir şey temel süreçlerimizi iyileştirmekten daha önemli olamaz; ürün geliştirmeden sipariş girişine; faturalamadan sevkiyata kadar…” demiştir.

Dünyanın önde gelen firmalarının hepsi süreçlerini tanımlamıştır ve yönetmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel ilkelerinden biri “Süreçlerle Yönetim”, EFQM Mükemmellik modelinin dokuz kriterinden biri “Süreçler”, ISO 9000 Standardı 2000 yılı revizyonunda yer alan en büyük değişiklik Süreç Yönetimi ve Sürekli Gelişme’ye verilen önem, Türkiye’de ilk duyulmaya başlandığında sadece bir yazılım sanılan CRM’in özünü süreçlerin – özellikle müşteriyle temasta olunan süreçlerin belirlenmesi, tasarlanması, yönetilmesinin – oluşturması “Süreç” konusunun önemini göstermektedir.

Bir kuruluş ISO 9001 belgesi almayacak, Toplam Kalite Yönetimi, 6-Sigma ve/ya CRM uygulamayacak olsa bile süreçlerini yönetmeli ve iyileştirmelidir.

Süreç yönetimi hataları, mükerrer işleri, katma değeri olmayan işleri yok ederek zamandan, maliyetten tasarruf sağlanmanızı ve tüm bunları yaparken de sürecin (iç / dış) müşterisinin beklentisine göre iş yapmanızı sağlar. Odak noktası müşteridir.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme, süreçlerin performansının sürekli izlenmesi ve gerektiğinde iyileştirme yapılması anlamına gelir.

• Iyileştirme kademeli (küçük) veya sıçramalı (radikal) olabilir.

• Sürekli iyileştirme, süreç sürekli olarak küçük küçük iyileştirilecek anlamına gelmez.

• Toplam Kalite Yönetimi kademeli ve sıçramalı değişikleri sorgular. TKY sadece kademeli değişiklikler anlamına gelmez.

• Sıçramalı iyileşmeyi sağlayan yeniden tasarım, mutlaka yeni bir teknoloji kullanılmasını gerektirmez. Pek çok kaynakta “BPR’ı başlatan, BPR’a yol açan, teknoloji’dir” denmektedir. Çoğunlukla ve genellikle bu böyle olsa da, teknoloji kullanmadan da süreçte öyle radikal değişiklikler yapılabilir ki müşteri memnuniyeti ve/veya süreç performansı sıçramalı biçimde artabilir.

BPM – BPI – BPR nedir?

SÜREÇLERLE İLGİLİ BAZI KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR HAKKINDA BİLGİ : BPM BPI BPR nedir?

Süreç yönetimiyle ilgili kitap ve makalelerde karşımızda değişik kavramlar ve bunların kısaltmaları çıkmaktadır:
“BPM – Business Process Management” – İş Süreçlerinin Yönetimi, “BPI – Business Process Improvement” – İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, “BPR – Business Process Re-engineering” – İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı, “Process Redesign”, “Process Innovation”, Değişim Mühendisiliği,vb.

Bu yazıda, bu kısaltma ve kavramlarla, “Sürekli İyileştirme”, “Toplam Kalite Yönetimi” hakkında birkaç konuya açıklık getirilecektir.

Bir organizasyonun iş süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, sahip atanması, sürekli izlenmesi “süreç yönetimi” (BPM) olarak adlandırılabilir. Fakat çok önemli nokta şudur: Süreç yönetimi, içinde “iyileştirme “ barındırmıyorsa,……

….

….

Bir de bilindiği gibi, “İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı – BPR Business Process Reengineering” kavramı var. Bu kavram için “Process Redesign” veya “Process Innovation” da denmektedir. Süreçte çok büyük, radikal (kökten)  değişiklikler yapılmasını, …..

James Harrington’un ve başka bazı yazarların da söylediklerine koşut olarak bizim de benimsediğimiz yaklaşıma göre:
BPI yani İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, sürecin mevcut durumunun incelenmesinden sonra üç değişik yaklaşıma yol açabilir:

* Süreç adımlarında veya adımlar içindeki işlemlerde değişiklikler yaparak, katma değeri olmayan adımları ve bürokrasiyi atarak veya azaltarak, veya salt süreç katılımcılarının eğitim ve çalışma koşullarında iyileştirmeler yaparak süreçte iyileşmeler yapmak
* Sürecin sil baştan yapılarak baştan tasarlanması (yani BPR – yeniden tasarım)
* Kıyaslama (“benchmark”) sonucu seçilen bir sürecin aynen uygulanması

…..