Süreç Yönetimi – Verimlilik ve Etkililik

S1354-67Dünya çapında firmaları inceleyen kıyaslama çalışmaları açıkça göstermiştir ki, rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir firma olabilmek için ürün ve hizmetleri geliştiren ve sunan süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmesi gereklidir.

IBM’in eski üst düzey yöneticilerinden Terry Lautenbach “Hiç bir şey temel süreçlerimizi iyileştirmekten daha önemli olamaz; ürün geliştirmeden sipariş girişine; faturalamadan sevkiyata kadar…” demiştir.

Dünyanın önde gelen firmalarının hepsi süreçlerini tanımlamıştır ve yönetmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel ilkelerinden biri “Süreçlerle Yönetim”, EFQM Mükemmellik modelinin dokuz kriterinden biri “Süreçler”, ISO 9000 Standardı 2000 yılı revizyonunda yer alan en büyük değişiklik Süreç Yönetimi ve Sürekli Gelişme’ye verilen önem, Türkiye’de ilk duyulmaya başlandığında sadece bir yazılım sanılan CRM’in özünü süreçlerin – özellikle müşteriyle temasta olunan süreçlerin belirlenmesi, tasarlanması, yönetilmesinin – oluşturması “Süreç” konusunun önemini göstermektedir.

Bir kuruluş ISO 9001 belgesi almayacak, Toplam Kalite Yönetimi, 6-Sigma ve/ya CRM uygulamayacak olsa bile süreçlerini yönetmeli ve iyileştirmelidir.

Süreç yönetimi hataları, mükerrer işleri, katma değeri olmayan işleri yok ederek zamandan, maliyetten tasarruf sağlanmanızı ve tüm bunları yaparken de sürecin (iç / dış) müşterisinin beklentisine göre iş yapmanızı sağlar. Odak noktası müşteridir.