Süreç performans göstergeleri

Süreç Performans Göstergeleri

Süreçlerin verimliliği ve etkililiğini ölçmek amacıyla belirlenen parametrelerdir.

Bunlar için hedefler belirlenir ve düzenli ölçümlerle durum izlenir.

Ölçüm sonuçları gidilen yönü ve zaman içinde kaydedilen iyileşme veya kötüleşmeleri gösterir.

İki boyut, verimlilik ve etkililiktir.

Verimlilik, kaynak kullanımıyla ilgilidir. Az kaynak kullanımı demektir. İşin doğru yapılması diyebiliriz.

Etkililik (Bazıları buna “etkinlik” diyor, oysa İngilizce “Effectiveness”den gelir ve “Etkilik” demektir. Doğru işin yapılması demektir; Amaçlanan işin yapılması. Süreç yönetimi bağlamında, müşterinin istediklerinin, beklediklerinin yerine getirilmesi demektir.

*** Kuruluşlarda doğru olmayan yani yanlış işleri doğru yapanlar olabilir, vardır. Diğer bir deyişle, amaçlara, müşteri beklentilerine hizmet etmeyen, kuruluşa iç katma değer de sağlamayan — gereksiz– işler olabilir ve bunlar gayet verimli yapılıyor olabilir! 🙂