Süreçlerin Sınıflandırılması

Harrington (1991) süreçleri üretim ve iş süreçleri olarak sınıflandırmakta ve şu tarifleri yapmaktadır:

Üretim süreci “dış müşteriye sunulacak ürünü fiziksel olarak üreten süreç”, iş süreci: “kuruluşun kaynaklarını kullanarak, kuruluşun amaçlarıyla ilgili sonuçların alınması için izlenen, birbiriyle alakalı (mantıksal olarak sıraya dizilmiş) işlemler grubu”dur.

1993’de, Johansson, süreci, “bir girdiyi alarak buna katma değer katarak, çıktıya dönüştüren etkinlikler” olarak ….

Ayrıca, operasyonel süreçler:

Destek süreçleri:

…..