Süreç Yönetimi Nedir? Ne Değildir?

Süreç Yönetimi, mevcut süreçlerin nasıl çalıştığını anlamak ve iyileştirebilmek için, şirketin tüm süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, belgelenmesi, sahip atanması, düzenli olarak süreç performans göstergelerin izlenerek ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde küçük iyileştirmelerin ya da sil baştan / sıfırdan yeni tasarımların yapılmasıdır.

cropped-onkapak2.jpgSüreç yönetimi ve süreç iyileştirme bir kerede yapılıp bitirilecek bir proje değildir. Yukarda da bahsedildiği gibi ‘sürekli iyileştirme’ kavramı süreç yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, firmada Süreç İyileştirme düşünülüyorsa bunun tek seferlik bir çalışma olmadığı, firmadaki herkesin katılımını gerektiren ve devamlılık arzeden bir çalışma, ya da bir çalışma biçimi olduğu hatırlanmalıdır.

Süreç İyileştirme, bazı firmalarda çalışanlara ne yapılmak istendiğinin tam olarak ve şeffaflıkla anlatılmaması durumunda,  çalışanlarda, ‘eleman azaltmaya’ gidildiği yolunda bir endişe ve iyileştirme çalışmalarına katılmada kararsızlık, hatta direnç oluşturabilir. Süreç İyileştirme,  eleman azaltma çalışması değildir. Ancak , verimsiz iş ve adımlar azaltıldıkça görev tanımları değişebilir ya da yeni görevlere gereksinim duyulabilir. Bu da çalışanların görevlerinde değişiklikler olabileceği anlamına gelecektir.  Bu konular süreç odaklılığa geçme kararı çalışanlara duyurulurken anlatılmalıdır. Eleman azaltılması kaçınılmaz olarak gündeme gelecekse, bu kişiler için neler yapılabileceği baştan düşünülmelidir.  

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Uygulandığında

  • Ana ve alt süreçler belirlenmiştir ve tanımlanmıştır.
  • Her birinin bir sahibi vardır. Süreç sahibi sürecin hedeflendiği şekilde çalışmasından ve gerektiğinde iyileştirme çalışmalarının başlatılmasından sorumludur.
  • Süreçler, etkili (müşteri beklentisini karşılayan) ve verimli (az maliyetli)’dir.
  • Tekrarlayan işler, israf azalmış ya da yok edilmiştir. Buna göre maliyetler düşer, karlılık artar.
  • Süreçler kontrol altındadır.
  • Çalışan ve müşteri memnuniyeti artar.

Süreç Yönetimi – Verimlilik ve Etkililik

S1354-67Dünya çapında firmaları inceleyen kıyaslama çalışmaları açıkça göstermiştir ki, rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir firma olabilmek için ürün ve hizmetleri geliştiren ve sunan süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmesi gereklidir.

IBM’in eski üst düzey yöneticilerinden Terry Lautenbach “Hiç bir şey temel süreçlerimizi iyileştirmekten daha önemli olamaz; ürün geliştirmeden sipariş girişine; faturalamadan sevkiyata kadar…” demiştir.

Dünyanın önde gelen firmalarının hepsi süreçlerini tanımlamıştır ve yönetmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel ilkelerinden biri “Süreçlerle Yönetim”, EFQM Mükemmellik modelinin dokuz kriterinden biri “Süreçler”, ISO 9000 Standardı 2000 yılı revizyonunda yer alan en büyük değişiklik Süreç Yönetimi ve Sürekli Gelişme’ye verilen önem, Türkiye’de ilk duyulmaya başlandığında sadece bir yazılım sanılan CRM’in özünü süreçlerin – özellikle müşteriyle temasta olunan süreçlerin belirlenmesi, tasarlanması, yönetilmesinin – oluşturması “Süreç” konusunun önemini göstermektedir.

Bir kuruluş ISO 9001 belgesi almayacak, Toplam Kalite Yönetimi, 6-Sigma ve/ya CRM uygulamayacak olsa bile süreçlerini yönetmeli ve iyileştirmelidir.

Süreç yönetimi hataları, mükerrer işleri, katma değeri olmayan işleri yok ederek zamandan, maliyetten tasarruf sağlanmanızı ve tüm bunları yaparken de sürecin (iç / dış) müşterisinin beklentisine göre iş yapmanızı sağlar. Odak noktası müşteridir.