YAYINLARIM

Bilimsel Yayınlar

1) Eyüboğlu, F., Orhan, F. (2009). Sayfa Uzunluğu Farklı Hiperortamların Öğrenme Performansı ve Memnuniyete Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 97-108. Web adresi: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/journalinfo/36/pdf/36_eyuboglu_filiz.pdf

2) Eyüboğlu, F., Orhan, F. (2009). Paging and scrolling: Cognitive styles in learning from hypermedia. British Journal of Educational Technology. Published Online: Sep 25 2009. DOI: 10.1111/j.1467-8535.2009.00998.x

3) Eyüboğlu, F. (2005). Beyne Dayalı Öğrenme. II. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu. Türk Nöroloji Dergisi. 11 (4).

4) Eyüboğlu, F.(2010). Eğitimde Stil Kavramına İlişkin Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 8 (3), 569-592

5) Orhan, F., Eyüboğlu, F. (2009). Internet’e Dayalı Proje Tabanlı Öğrenme. BÖTE Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I – II. (Ed. Doç.Dr. Eralp Altun , Ege Üniversitesi).  Sipariş: http://www.pegem.net/kitabevi/1-26223-Filiz-Eyuboglu-kitaplari.aspx

Diğer

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme. 2010. Sistem Yayıncılık. (KİTAP)

Süreç Yönetimi ve İyileştirme. 2003. Gözlem Gazetesi, 3-9 Kasım 2003

Süreç Yönetimi ve İyileştirme. 2003. www.insankaynakları.com

Süreç Yönetimi ve iyileştirme. 2003. İş’te Başarı (Ernest&Young, insankaynaklari.com). İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Eyüboğlu, F. (2004). Beyne Dayalı Öğrenme1. Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, 920.

Eyüboğlu, F. (2004). Beyne Dayalı Öğrenme2. Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, 923.

E-öğrenme. 2004. TBD dergisi ve Web sitesi